سوتی شبکه آموزش 😋

خنده دار

  • 0
  • 1915
  • 23-09-1393, 15:07
  • در پخش زنده برنامه مشاعره(چکامه)دختر ترک آزربایجانی به سرودن شعری مربوط به تفاوت های زبان مادری ترکی و فارسی و لزوم احترام به زبان های مادری دیگران می پردازد.سوتی هم از این بابت هستش که متاسفانه صدا سیما تا بحال به مطالبات کسانی که خواهان اجرای اصل 15 قانون اساسی هستند،تریبون در اختیارشون برای بیان مطالب قرار نداده و شاید چنین اتفاقی تو برنامه زنده بیفته!!