شاهزاده زن سعودی سوار بر خودرو 3 میلیون دلاری 😋

متفرقه

  • 9
  • 1594
  • 12-07-1396, 12:24
  • " فراری " خودروی سه میلیون دلاری (12 میلیارد تومانی) یکی از شاهزادگان زن سعودی در خیابان های یکی از شهرهای اروپایی سر و صدای زیادی به پا کرده است