آخرین باری که گریه کردید کی بود? 😋

تاپ

  • 5
  • 1646
  • 12-07-1396, 12:20
  • در این ویدئو از تعدادی افراد که سن های مختلفی دارند از آخرین باری که گریه کردند می پرسند آخرین گریه آن ها یا از خوشحالی است یا از ناراحتی مثل غم از دست دادن پدر و مادر یا ... با هم این ویدئو را ببینیم