كلیپ باحال مبین وقتی همه كارتو میگی ازشنبه شروع میكنم 😋

خنده دار