دعوا خفن خونین بوکسور ایرانی با چند نفر در ترکیه 😋

حوادث

  • 1
  • 412
  • 5-06-1396, 07:02
  • یک بوکسور ایرانی چند نفر در ترکیه رو ناک اوت میکنه ، البته اولش قصد نداشت بزنه اما وقتی دید اونا زیاد شدن همه رو به نوبت زد که کار به آمبولانس کشید//دعوا خفن خونین بوکسور ایرانی با چند نفر در ترکیه