وقتی دخترا و پسرا گوشیشون رو میزنن به ضبط 😋

دابسمش