خاطره بازداشت شدن مهران مدیری از زبان خودش 😋

خنده دار