دیالوگ های درخشان - همه چیز برای فروش 😋

فیلم

  • 1
  • 488
  • 29-05-1396, 10:17
  • دومین فیلم امیر ثقفی در مقام نویسنده و کارگردان که به سال 1392 تولید شد و موفق به دریافت سیمرغ طراحی صحنه و لباس و دو دیپلم افتخار طراحی چهره و موسیقی متن شد.