کرد و انتحاری 😋

متفرقه

  • 2
  • 1300
  • 16-09-1393, 21:38
  • سلفی های داعش جسد داعشی ها که کشته شده اند را بمبگذاری کرده تا وقتی رزمندگان کرد بخواهند طرف جنازه داعشی ها بروند از راه دور جنازه را منفجر بکنند اما رزمندگان کرد هشیار تر از انها هستند