کشته شدن افعی به دست ارتش مورچه ها 😋

حیوانات

  • 0
  • 889
  • 14-01-1394, 12:05
  • «إنَّ هذه أمَّتُكُم أمَّة واحِدَة و أنَا رَبُّكُم فاعْبُدونِ(1)» «بی ‏تردید این امت شما امت واحده است و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش كنید».تفرقه باعث از هم گسیختگی می شود و اجماع حتی اگر شما ضعیف تر از حریف مقابل باشید باعث پیروزی خواهد شد و این وعده االهی است.