دختر و مادر سارق 😋

حوادث

  • 0
  • 1242
  • 16-09-1393, 21:24
  • در ویدیوی فوق می بینیم که چگونه مادر و دختر با همدستی هم سرقت می کنند، زن جوان که کودکی در آغوش دارد گوشواره را کف زنی میکند و پیر زن همدست( که احتمالا مادر اوست) سریعا با جا بجایی گوشواره ها فروشنده را گمراه می کند- ایا میتوان به اینگونه پیر زنان اعتماد داشت؟؟؟آیا فردا بر سنگ مزار این مادر می نویسند مادر فداکار و دلسوز و....؟؟