قفل هوشمند Sesame 😋

فناوری

  • 0
  • 1186
  • 9-12-1393, 12:32
  • ایده اولیه Sesame، درست همانند August و دیگر قفل های هوشمند است. شما به سادگی آن را روی قفل درب خانه های تان نصب می کنید و وقتی که به همراه تلفن هوشمندتان نزدیک اش شدید، باز می شود.