نتیجه ورود گربه به جمع جوجه اردکها 😋

حیوانات

  • 0
  • 1093
  • 20-11-1393, 11:28
  • ویدئویی از پریدن یک گربه به داخل جعبه جوجه اردک ها و تلاش بی نتیجه آن برای شکار آنها، توجه میلیون ها بیننده را در یوتیوب به خود جلب کرده است.