عزیزم سلام! 😋

موزیک ویدئو / تاپ

  • 0
  • 1692
  • 5-11-1393, 10:22
  • دوستان عزیزازاونجایی که می دونم درابعادفوق وسیع! نام آهنگ روخواهیدپرسیدلینک دانلودش روبرای رفاهتون قراردادیم.
    فقط لطفاهربارکه آهنگ رومی شنویدبه یاداین موضوع هم باشیدکه سلامت شماوعزیزانتون درگرواحساس مسیولیتی ست که خودتون درقبال شهرتون وهوای اون دارید.استفاده ازوسایل نقلیه ی عمومی عین کلاس وشخصیت است.باکلاس باشید :-)
    yon.ir/WQMc