یکی مثل ایشون از خواب بیدارتون کنه چی کارش میکنین ؟ 😋

خنده دار